YouTube

Modest Style
Lima puluhan dan Tetap Menawan

Apakah usia 50-an merupakan versi baru dari usia 40-an? Shea Rasol memperkenalkan kepada kita tiga orang terkenal yang berusia 50-an dan tetap menawan.

Modest Style