kemanusiaan

Modest Style
Pesona dalam Bercerita

Dalam pelajaran penulisan naskahnya, Amal Awad memahami lebih dalam tentang mengapa kita gemar menghayati pengalaman orang lain melalui cerita.

Modest Style